ONLINE PSYCHOLOGICKÉ TESTY

 ~~~ IQ v praxi - paměť v akci ~~~

  MEMREX 08 - Test paměti 

Test paměti MEMREX 08 - pořadí jednotlivců

PROFESIONÁLNÍ TESTY
100% ONLINE
VÝSLEDKY IHNED
KOMUNIKUJEME S VÁMI
více
 

Čekají vás psychotesty k policii nebo pro řidiče?
Tyto testy (zejména COGIT) jsou doporučovány jako vhodný trénink, uvidíte také, jak na tom jste, a k ostrým testům půjdete mnohem klidnější.
více

 

Přidat k oblíbeným

 

Dále doporučujeme:
Online psychotesty
Testy osobnosti, test psychických poruch, psychologický test barev

   spustit verzi A                  spustit verzi B  

MEMREX 08 je komplexní test paměti, který zjišťuje schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit informace. Zkoumá schopnost zafixovat naučené podněty, oba typy vybavování, několik typů paměti (verbální, numerickou, obrazovou a asociační) a celkový paměťový výkon. Výsledkem je několik dílčích hodnot plus sumární Paměťový index PI. MEMREX je špičkový test paměti sestavený odborníky - psychology, v ČR jediný svého druhu.
 
Test má dvě verze - A a B, které jsou plně ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu (např. po cvičení paměti) můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se výkonnost vaší paměti vyvíjí.
 
Váš PI bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky a Slovensko.

pro ČR  
pro celý svět  typ: online test     počet položek, subtestů a škál:   213 otázek/7 subtestů/7 škál  

Podrobnosti  
k verzi A    k verzi B

Test paměti MEMREX 08 - pořadí krajů

   

COGIT - Test mentální výkonnosti

Test paměti COGIT - pořadí jednotlivců

   spustit COGIT A    
   spustit COGIT B    
   spustit COGIT C    
(C je neveřejná verze, pro personalisty)

COGIT je test nejdůležitějších psychických funkcí - otestuje pružnost a výkonnost vašeho myšlení, jak zvládáte fungovat v časové tísni, zda se necháte "rozhodit" rušivými vlivy, vyzkouší vaši pozornost, obsahuje i položky z testů inteligence atd. Výsledkem je souhrnný Mentální index MI a několik dalších dílčích hodnot.
MI je více než IQ, protože ukazuje vaše IQ v praxi.

Test má tři verze, které jsou v zásadě ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Verze A a B jsou veřejné. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se vaše mentální výkonnost vyvíjí.
Verze C je neveřejná
a slouží personálním agenturám a firmám k testování uchazečů o práci. Je o něco náročnější než veřejné verze.
 
Váš MI bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky a Slovensko.

 pro ČR  
pro celý svět  typ: online test     počet položek, subtestů a škál:   184 otázek/8 subtestů/8 škál  

Podrobnosti k 
verzi A    verzi B     verzi C
 

 

Test paměti COGIT - pořadí krajů

 
   
Péče o klienty
Velmi si vážíme vaší přízně a vaše spokojenost je pro nás prioritou. Usilujeme o podávání jasných a pravdivých informací, o řešení případných problémů a zabýváme se všemi připomínkami. Toto nejsou jen fráze. Na e-mailu zdenek©psyx.cz je vám k dispozici technik webu, který vám např. ochotně dopošle vyhodnocení, když si ho omylem smažete nebo když se cosi porouchá na síti, a na testy©psyx.cz psycholožka, která vám ráda zodpoví případné otázky z oblasti psychologie. Helpdesk držíme i mimo klasickou pracovní dobu, takže obvykle reagujeme i večer, o sobotách i nedělích.
V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI PROBLÉMU SE OZVĚTE, VŠE SE DÁ VYŘEŠIT.
 


Psychotesty k policii

Na psychotestech údajně padne většina uchazečů o práci u policie. Tady se vám nabízí možnost projít psychologické testy, které vám ukážou, jak vlastně typické psychotesty vypadají. Něco odvodíte už z jejich výsledku a hlavně budete aspoň trochu vědět, do čeho jdete.
Z čeho se testová baterie pro PČR skládá, není veřejný údaj (lze předpokládat, že jakmile by došlo k jejímu vyzrazení, změnila by se). Nicméně je nanejvýš pravděpodobné, že testy budou hodnotit dva základní okruhy - výkon a osobnost.

Klasikou výkonové části je test inteligence (kvalitní testy IQ zcela zdarma i s výsledky najdete na stránkách organizace Mensa ČR, placené testy význam moc nemají - viz text o IQ testech níže). Dále se obvykle zkoumá pozornost, postřeh, schopnost fungovat ve stresu - časovém, vzdor rušivým vlivům atp., dynamika myšlení a paměť. Zde vám může pomoci hlavně test COGIT.

Testy osobnosti se zaměřují na povahové kvality uchazečů a jejich cílem je vyloučit nevhodné osobnosti - agresivní, impulzivní, histrionské (dříve zvané hysterické), nezralé apod., které by v praxi představovaly spíše riziko než přínos. Základní rada zní: v policejních psychotestech nelžete. Je fakt, že dotazníky si toho nechají dost líbit, ale i ty nejobyčejnější dovedou naznačit, že dotyčný se snaží udělat jakýsi nepravdivý dojem. U testů k policii vás patrně čekají právě dotazníky doplněné nějakou sofistikovanější metodou, nejlépe pohovorem s psychologem. Ten ověří výsledky dotazníků a bude sledovat eventuelní rozpory a další věci. Klasické testy osobnosti najdete pod odkazem na webu www.psychotesty.psyx.cz. Doporučujeme zkusit zejména OSPAT (Test pro poruchy a typy osobnosti); pro nadšence případně ještě ICAP a PESO. Zvláštní postavení má BITEPT (Test duševních poruch).
Žádný ze zmíněných testů neznamená automaticky úspěch ve výběrovém řízení, ale může zvýšit pravděpodobnost, že zrovna vy policejními psychotesty projdete. Mohou vám naznačit, kde máte rezervy, na čem zapracovat. A také je to dobrá zkušenost s psychologickými metodami, takže vás zbaví části nervozity z neznámého.

A nakonec to nejdůležitější - co by vám ve jmenovaných testech mělo vyjít?
COGIT - výkon ve všech škálách nejméně na 45. percentilu (co je to percentil, je podrobně vysvětleno ve vyhodnocení).
MEMREX - PI nejméně na 40. percentilu
OSPAT - ne vysoké hodnoty na těchto škálách: disociální, histrionská, pasivně-agresivní, paranoidní a emočně nestabilní osobnost.
ICAP - vysoké hodnoty: emocionální stabilita, zodpovědnost, flexibilita, internalita; nízké hodnoty: sebekritičnost
PESO - vysoké hodnoty: sebedůvěra, stabilita; nízké hodnoty: hostilita, agresivita, antisocialita, negativismus
BITEPT - v optimálním případě nic pozitivního
Psychologické testy OSPAT, ICAP a PESO obsahují i škálu spolehlivosti, která hodnotí, zdali jste testy vyplňovali pravdivě. Ve výsledcích by se tedy mělo objevit, že test lze považovat za pravdivě vyplněný.

nahoru
 


Psychotesty pro řidiče

Psychologické vyšetření je povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) - ti musí kromě psychotestů projít i EEG vyšetření (neurologie) a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty potřebujete zvládnout při zahájení činnosti, pak v 50 letech a následně každých pět let.
Na trhu působí velké množství firem, které vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel (tak se to oficiálně jmenuje) provádějí. Ceny se pohybují v rozmezí 1000 až 2500 Kč a někde pořídíte najednou psychotesty i neurologické vyšetření (samotné EEG stojí kolem 1000 Kč). Hledejte na internetu spojení psychotesty pro řidiče, dopravně-psychologické vyšetření, psychologické vyšetření řidičů a určitě někde poblíž na někoho přijdete.
Většinou se testy skládají z části osobnostní a výkonové, podobně jako psychotesty k policii - viz odstavec výše. Někteří užívají speciální doplněk k počítači, který obsluhujete a který imituje dopravní situace. Klasikou je vyšetření inteligence, paměti a pozornosti. V osobnostní části jsou to pak dotazníky podobné těm, které najdete zde, doplněné někdy rozhovorem. Testy pro řidiče nebývají nezvládnutelně náročné - i proto, že jde o komerční (a velmi lukrativní záležitost) a žádná firma si nechce udělat takové jméno, že od psychotestů vyhazuje hodně lidí. V té chvíli by k nim na testy nikdo nechodil. Ze zdejších testů vám může napovědět test paměti MEMREX a Test mentální výkonnosti COGIT (zahrnuje testování pozornosti, částečně inteligence, dále postřehu a schopnosti orientovat se v nepřehledné situaci). Na partnerském webu www.psychotesty.psyx.cz najdete online testy osobnosti a test duševních poruch (testy OSPAT, ICAP, PESO a BITEPT). V testu OSPAT byste měli dosáhnout nízkých hodnot v disocialním, emočně nestabilním, pasivně agresivním a histriónském typu. V testu BITEPT by se vám výsledek neměl červenat, psychotest PESO by měl zaznamenat nízké hodnoty u agresivity, hostility, negativismu a antisociality. Když se rozhodnete některý nebo některé z těchto psychotestů vyplnit, nezaručí vám to sice úspěch u ostrých testů, ale mohli byste tam jít klidnější, když budete vědět, co vás přibližně čeká.
Psychologické vyšetření se týká i mnoha dalších skupin řidičů - hasičů, řidičů tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdců a pilotů. Tady už bývá situace komplikovanější a musíte se informovat přímo u příslušných organizací a firem. Rámcově je ale celý proces podobný tomu, co zde bylo popsáno.

Co by mělo a nemělo v našich testech vyjít?
MEMREX - stačí výsledek na 35. percentilu (pojem percentil je ve výsledku vysvětlen) a neměl by být příliš slabý výsledek ve vizuální paměti
COGIT - také min. 35. percentil plus pozor na příliš nízké hodnoty u pozornosti a odolnosti vůči rušení
OSPAT - ne vysoké hodnoty na těchto škálách: disociální, histrionská, pasivně-agresivní, emočně nestabilní osobnost.
ICAP - vysoké hodnoty: emocionální stabilita, zodpovědnost; nízké hodnoty: sebekritičnost
PESO - vysoké hodnoty: sebedůvěra, stabilita; nízké hodnoty: hostilita, agresivita, antisocialita, negativismus
BITEPT - nemělo by se to moc červenat, v optimálním případě vám nevyjde nic pozitivního
Největší přínos pro vás budou mít testy COGIT a OSPAT.


O IQ testech

Testů inteligence neboli IQ testů různé kvality je internetu hromada, zdarma i za peníze, ale přemýšleli jste nad tím, k čemu vlastně jsou? Mohou nastat dva základní (a zásadní) problémy.
1. Správnost měření - platnost výsledku
U jakéhokoli testu je důležité, aby měřil spolehlivě. Mnoho online testů inteligence je úplně k ničemu, protože nadhodnocují. Jsou to zejména testy, kde za výsledek platíte pomocí sms. Bývají dost snadné, abyste měli pocit, že jste dobří a byli ochotní zaplatit. Každý skutečný výkonový test (kam patří i testy IQ) musí být také časově omezen, což ani jeden z těchto testů není. Jak tedy poznáte kvalitní IQ test? Je obtížný (hlavně ke konci), je časově omezený, prakticky se nedá stihnout a s některými úlohami prostě nehnete. Chcete-li získat jakž takž přesnou představu o své inteligenci, napijte se přímo u zdroje - jděte na web Mensy ČR a tam najdete IQ testů zdarma i s výsledky hromadu (na p. Fořtíka, šéfa Mensy, se odvolávají i někteří tvůrci placených testů, ale on o tom podle všeho vůbec neví - těžko by do takových projektů šel).
2. Co o vás naměřené IQ vypovídá?
Leda tak, že máte určitý potenciál. Dovedete jej však využít?
Na to odpoví Test mentální výkonnosti COGIT - v něm můžete ukázat své IQ v praxi.
Pozn. COGIT i MEMREX jsou také vázány na zaslání sms, nicméně tyto testy nenesou výše popsané neduhy - všechny úlohy jsou striktně časově limitovány a oba testy jsou velice náročné. Natolik náročné, že více než polovina těch, kteří se do nich pustí, je vůbec nedokončí - vzdají to cestou. Pro nás jako poskytovatele by bylo ekonomicky výhodnější, kdyby k cíli došlo více klientů, ale dosáhnout toho za cenu přílišného zjednodušení testů by bylo neprofesionální.

nahoru
 


Paměť a PI

Paměť je klíčovou psychickou funkcí. V paměti máme k dispozici mnoho dovedností, schopností, informací; obsahuje i životní historii každého z nás. Bez ní by lidská existence nebyla možná.

V každé schopnosti existují mezi lidmi rozdíly – někdo je průměrný, někdo horší, někdo vynikající. Tak je tomu i u paměti, která však nese jeden primát: snad na žádnou jinou psychickou schopnost si lidé tak často nestěžují. Její nedostatky umějí mít velmi vážné následky. Když si zapomenete nařídit budík, může vám uletět letadlo, nestihnete dojet do práce nebo svou nedochvilností fatálně urazíte partnera (životního či obchodního). S problémy tohoto typu se denně v různé míře setkáváme všichni. Až se dozvíte svůj PI (Paměťový index), možná vás uklidní, že skončíte na vrchních příčkách; možná zneklidní, když to bude naopak. Pak můžete vyzkoušet některá cvičení (jejich popis je součástí výsledku). Vaše paměť by se měla zlepšit, což si můžete ověřit, když se pak otestujete druhou verzí testu MEMREX - verze A a B jsou ekvivalentní (obdobné) a dvě jsou právě kvůli tomu, aby bylo možné udělat po čase tzv. retest nezkreslený tím, že si případně budete něco pamatovat z první verze.

Proč se zajímat o svůj PI?
Vysoké hodnoty znamenají dobré předpoklady pro úspěch v práci i studiu. Příliš nízké hodnoty mohou být alarmující. Vaše paměť možná stárne rychleji, než by odpovídalo věku – v takovém případě je žádoucí začít s tím něco dělat, tedy cvičit. Tak, jako IQ hodnotí inteligenci, PI hodnotí vaši paměť.
Konstrukce výpočtu PI je obdobná, jako u testů inteligence - 100 je průměr, 80 slabší výkon, 120 výborný, 130 vynikající výkon atd. (podrobnosti jsou ve výsledku testu).

Výsledky testu procházejí tzv. věkovou redukcí, což znamená, že se přihlíží k přirozenému zhoršování paměti vlivem věku. Jinak by ani nešlo mezi sebou srovnávat výkon různě starých lidí.

MEMREX je vysoce respektovaný test. Prošlo jím velké množství lidí, z jejichž komentářů je prakticky bez výjimky zřejmé, že je samotný test velmi bavil a rádi si pak nechali spočítat svůj PI Paměťový index.
Zajímá nás i váš názor – na konci testu máte možnost poslat nám jakoukoli připomínku, návrh, hodnocení... cokoli. Každou zprávou se zabýváme a test neustále optimalizujeme, aby byl dokonale funkční, srozumitelný a hlavně aby výstupem byly spolehlivé a přesné výsledky.

nahoru
 


© PhDr. Michaela Peterková 2008-2010. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, šíření ani zveřejňování textů ani obrázků není bez písemného souhlasu dovoleno.
kontakt: Psychologické služby PhDr. Michaela Peterková, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, e-mail: testy(zavináč)psyx.cz, IČ 74584022 (ŽL Psychologické poradenství a diagnostika, 06/07)
Všechny názory zde zveřejněné jsou soukromými názory autorů textů a nedělají si nárok býti obecnými pravdami.
partneři
1 - nahoru
Podmínky užití těchto internetových stránek: Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření všech textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí Webu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou". Provozovatel tak nenese zodpovědnost za případné škody způsobené užíváním webu a informací na něm dostupných.

Online psychotesty osobnosti | Psychologie psyx | Web o psychologii | Relaxace | Wordpress | Syndrom vyhoření | Psychologie sebevraždy | Deprese | Schizofrenie | Psychotesty řidičů | Psychotesty k policii | Nevěra | Testy a psychotesty | Seznam psychologů, poraden, psychiatrů aj. | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | Online testy osobnosti | Psychologické testy pro firmy a personalisty | Sebevědomí - sebedůvěra | Neurol, anxiolytika – léky proti úzkosti | Xanax – léčba úzkosti, závislost | Lexaurin – léčba úzkosti, bromazepam | Hypnogen – léčba nespavosti, poruchy spánku | Cipralex – léčba deprese, úzkosti, SSRI antidepresiva | Online program against anxiety and depression |
Spánek, nespavost, léčba |
psychologie - články  vědomostní testy  online psychotesty zdarma  výchova dítěte  erotomanie  obrana ego  neuro-fyziologie spánku  test duševních (psychických) poruch  články z psychologie  info: komunikace  asertivita  jak jednat asertivně  žárlivost  žárlivý partner  alkoholismus  anorgasmie  obecná psychologie  vývojová psychologie  studium psychologie  teorie osobnosti